Nejčastější indikace

Dosud léčba úponových bolestí v oblasti velkých i malých kloubů celého těla probíhala na chirurgiích, ortopediích a rehabilitacích s různým efektem, a to léčbou medikamentózní, celkově či lokálně, obstřiky s aplikací kortikodů s lokálním anestetikem. Při slabém efektu rehabilitací pak přicházely v potaz zákroky chirurgické – často s nejistým výsledkem.

Porovnání s výše zmíněnými, dosud převažujícími metodami léčby, vychází jednoznačně ve prospěch rázové vlny. Účinnost této „nové“ metody podle prováděných studií i praktických zkušeností v Německu a Švýcarsku a které byly potvrzeny i naší praxím, je kolem 95%, což je v medicíně nevídané číslo.

Tato nová metoda se navíc velmi rychle rozvíjí, takže to, co bylo před několika lety již neplatí nebo se mění. Velmi rychle přibývá množství diagnoz a chorob, které se dají rázovou vlnou léčit. Většina chorob kauzálně (odstraněním příčiny), ale některé např. pokročilejší artrozy symptomaticky (úlevou od bolestivosti). Nejen u nás, ale i v Německu lze tuto terapii použít již i na obtíže se zády, revmatické choroby, artrozy kolen, ramen, kyčlí a další choroby pohybového aparátu, včetně poúrazových stavů a stavů po operaci pohybového aparátu.

Nejčastější indikace

  • Bolesti svalového úponu na vnitřní straně lokte
  • Omezení pohybu a bolest ramenního kloubu v důsledku kalcifikace
  • Bolesti zad
  • Bolesti svalového úponu na vnější straně lokte – tenisový loket
  • Bolesti úponů pod vnější horní hranou pánevní kosti
  • Bolest při zátěži v nadkolenní nebo podkolenní oblasti
  • Bolesti při artroze kolenního kloubu
  • Rehabilitace zánětu Achillovy šlachy
  • Akutní i chronické záněty paty, ostruha patní kosti

Rázovou vlnou u nás léčíme v nejčastějších případech tenisové lokte, patní ostruhy, bolestivá ramena, bolesti zad, některé typy artróz a záněty Achillových šlach. Z obecnějšího hlediska je terapie rázovou vlnou vhodná k ošetření poškozených úponů šlach, ošetření měkkých tkání v blízkosti kosti, bolestivých zánětů i poúrazových stavů pohybového aparátu.